je Blaž Kocen po končani celjski gimnaziji nadaljeval šolanje na graškem liceju in se nato vpisal na študij bogoslovja v Celovec? Duhovnik je postal predvsem na mamino željo, saj je duhovniški poklic nudil varno prihodnost.