je Blažu Kocenu tudi v času študija ves čas primanjkovalo finančnih sredstev in da mu je zato zelo
prav prišla pomoč starejšega kmečkega para brez otrok iz Sv. Andraža v Labotski dolini, kjer je imel v
zahvalo svojo duhovniško posvetitev 1. avgusta 1845?