je ravno v teh dneh minilo 150 let od Kocenove smrti? Blaž Kocen je imel pogoste zdravstvene težave in je bil šibkega zdravja. To je bil tudi razlog, da se je leta 1870 predčasno upokojil in 29. 5. 1871, ko je bil star komaj 50 let, tudi umrl. Vzrok njegove smrti ni povsem pojasnjen, najverjetneje pa je šlo za grižo ali tifus.

si je Kocen za poučevanje pridobil ustrezno izobrazbo na Fizikalnem inštitutu na Dunaju, kjer je
leta 1853 z odliko diplomiral iz matematike, fizike in prirodopisa ter da je diplomiral pri enem najbolj
znanem fiziku tistega časa in avtorju prve mikroskopske fotografije na svetu, Andreasu von
Ettingshausnu?

cerkvena služba Kocenu ni nudila zadovoljstva, ki ga je iskal, zato se je odzval vabilu države, ki je po šolski reformi leta 1849 potrebovala precej novih učiteljev, in sprejel izziv ter postal nadomestni učitelj na svoji nekdanji gimnaziji v Celju?

je Blaž Kocen med študijem bogoslovja začel uporabljati ime Blasius Kozenn, pod katerim je tudi zaslovel, in da je vzrok za to eden izmed profesorjev, ki ga je nenehno klica Kόcen, kar ga je neprijetno spominjalo na steblo zeljnate glave?

je Blažu Kocenu tudi v času študija ves čas primanjkovalo finančnih sredstev in da mu je zato zelo
prav prišla pomoč starejšega kmečkega para brez otrok iz Sv. Andraža v Labotski dolini, kjer je imel v
zahvalo svojo duhovniško posvetitev 1. avgusta 1845?

je Blaž Kocen po končani celjski gimnaziji nadaljeval šolanje na graškem liceju in se nato vpisal na študij bogoslovja v Celovec? Duhovnik je postal predvsem na mamino željo, saj je duhovniški poklic nudil varno prihodnost.

so Blaža Kocena zaradi slabe obleke pogosto zasmehovali in da je zaradi tega pri meščanih izprosil
stare frake, jih razparal, pobarval in si sam sešil obleko?

je v času, ko je Blaž Kocen obiskoval gimnazijo v Celju (1834 – 1838), v mestu prvič izbruhnila
epidemija kolere, ki je povzročila velik preplah in paniko? V habsburški monarhiji je epidemija
povzročila krajši zastoj hitre rasti prebivalstva.

si je Blaž Kocen s pridnim učenjem v prvih razredih enorazredne osnovne šole (trivialke) na Ponikvi uspel pridobiti štipendijo lokalnega trgovca Grablerja, ki mu je omogočil nadaljevanje šolanja v Celju?

je Pošta Slovenije ob 200-letnici rojstva in 150-letnici smrti Blaža Kocena izdala priložnostno poštno znamko v seriji Znamenite osebnosti? Na pisemske ovojnice jo bomo lahko lepili vse do 29. januarja 2022.

avstrijska založba Hölzel še danes izdaja atlase, ki nosijo Kocenovo ime (Kozzen Atlas)? Kocenovo ime je postalo uspešna blagovna znamka in sinonim za kvalitetne atlase.

prav danes, 24. januarja 2021, praznujemo 200. obletnico rojstva Blaža Kocena?