je v času, ko je Blaž Kocen obiskoval gimnazijo v Celju (1834 – 1838), v mestu prvič izbruhnila epidemija kolere, ki je povzročila velik preplah in paniko? V habsburški monarhiji je epidemijapovzročila krajši zastoj hitre rasti prebivalstva.