je v času, ko je Blaž Kocen obiskoval gimnazijo v Celju (1834 – 1838), v mestu prvič izbruhnila epidemija kolere, ki je povzročila velik preplah in paniko? V habsburški monarhiji je epidemijapovzročila krajši zastoj hitre rasti prebivalstva.

si je Blaž Kocen s pridnim učenjem v prvih razredih enorazredne osnovne šole (trivialke) na Ponikvi uspel pridobiti štipendijo lokalnega trgovca Grablerja, ki mu je omogočil nadaljevanje šolanja v Celju?

je Pošta Slovenije ob 200-letnici rojstva in 150-letnici smrti Blaža Kocena izdala priložnostno poštno znamko v seriji Znamenite osebnosti? Na pisemske ovojnice jo bomo lahko lepili vse do 29. januarja 2022.

avstrijska založba Hölzel še danes izdaja atlase, ki nosijo Kocenovo ime (Kozzen Atlas)? Kocenovo ime je postalo uspešna blagovna znamka in sinonim za kvalitetne atlase.

prav danes, 24. januarja 2021, praznujemo 200. obletnico rojstva Blaža Kocena?